Post details

Oppfølging av Stortingets arbeider

Styret fra idag sendt brev til Stortinget og påpekt mangler ved arbeidet med tilbakelegging av gatedekket i Rådhusgaten.
Brevet kan leses her.