Prosjekter

Prosjekter


Foreningen har stor fokus på oppfølging av Oslo kommunes satsning på «Bilfritt byliv» / «Byliv for alle». Under følger korrespondanse i sakens anledning.

23.08.2018 – Høringsuttalelse Bilfritt Byliv

10.08.2017 – Uttalelse til planprogram for gater og byrom

26.01.2017 – Brev til Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel ift. den planlagte gjennomføringen og konsekvenser av prosjektet Bilfritt byliv.
Svarbrev fra Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel datert 02.02.2017.

16.01.2017 – Styret fikk idag en presentasjon av Prosjektdirektør Hans Edvardsen fra Bilfritt Byliv. Presentasjonen kan lastes ned her.

Stortingets byggeprosjekter

Stortinget gjennomfører i disse dager ikke mindre en tre ulike prosjekter i foreningens nærområde.

Prosjektene er;

  • Rehabilitering av Prinsens gate 26 (ca. 7700 kvm)
  • Etablering av nytt post og varemottak under Wessels plass (ca. 1100 kvm).
  • Etablering av ny innkjøringstunnel (ca. 250 meter) under Nedre Vollgate.

Informasjon om prosjektene finner du her.

I tillegg sender Stortinget fortløpende ut oppdateringer til de gårdeiere og leietakere/bedrifter som er sterkest berørt av prosjektet.

Prosjektene forventes ferdigstilt i 1. kvartal 2019.