Post details

Bilfritt byliv

Foreningen har stor fokus på oppfølging av Oslo kommune satsning på «Bilfritt byliv» / «Byliv for alle». Under følger korrespondanse i sakens anledning.

23.08.2018 – Høringsuttalelse Bilfritt Byliv

10.08.2017 – Uttalelse til planprogram for gater og byrom

26.01.2017 – Brev til Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel ift. den planlagte gjennomføringen og konsekvenser av prosjektet Bilfritt byliv.
Svarbrev fra Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel datert 02.02.2017.

16.01.2017 – Styret fikk idag en presentasjon av Prosjektdirektør Hans Edvardsen fra Bilfritt Byliv. Presentasjonen kan lastes ned her.