Post details

Brev til Oslo kommune

Styret sendte i dag brev til Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel ift. den planlagte gjennomføringen og konsekvenser av prosjektet Bilfritt byliv.

Brevet kan leses her.

Svarbrev fra Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel datert 02.02.2017 kan leses her.