Post details

Årsmøte 2020

Foreningen Festningskvartalene inviterer til årsmøte

Møte avholdes tirsdag 2. juni 2020 kl. 14.00-15.00.

Sted.: Rådhusgaten 27, auditoriet. (Anthon B Nilsen Eiendom)