Aktuelt

Foreningen har stor fokus på oppfølging av Oslo kommune satsning på “Bilfritt byliv” / “Byliv for alle”. Under følger korrespondanse i sakens anledning. 23.08.2018 – Høringsuttalelse Bilfritt Byliv 10.08.2017 – Uttalelse til planprogram for gater og byrom 26.01.2017 – Brev […]

Styret fra idag sendt brev til Stortinget og påpekt mangler ved arbeidet med tilbakelegging av gatedekket i Rådhusgaten. Brevet kan leses her.

Stortingets presentasjon fra dagens årsmøte kan lastes ned her.

Styret sendte i dag brev til Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel ift. den planlagte gjennomføringen og konsekvenser av prosjektet Bilfritt byliv. Brevet kan leses her. Svarbrev fra Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel datert 02.02.2017 kan […]