Aktuelt

Det innkalles til årsmøte i foreningen der vi nå endelig ser framover etter år med omfattende anleggsforstyrrelser fra Stortingets byggeprosjekt. Foreningen kan nå også se tilbake på 10 års virksomhet, der det har skjedd store omveltninger i foreningens virkeområde rundt […]

Foreningen har stor fokus på oppfølging av Oslo kommune satsning på “Bilfritt byliv” / “Byliv for alle”. Under følger korrespondanse i sakens anledning. 23.08.2018 – Høringsuttalelse Bilfritt Byliv 10.08.2017 – Uttalelse til planprogram for gater og byrom 26.01.2017 – Brev […]

Styret fra idag sendt brev til Stortinget og påpekt mangler ved arbeidet med tilbakelegging av gatedekket i Rådhusgaten. Brevet kan leses her.

Stortingets presentasjon fra dagens årsmøte kan lastes ned her.

Styret sendte i dag brev til Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel ift. den planlagte gjennomføringen og konsekvenser av prosjektet Bilfritt byliv. Brevet kan leses her. Svarbrev fra Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel datert 02.02.2017 kan […]